GALA BRANŻY WESELNEJ 2018 – NOMINOWANI I WYNIKI WOJ. PODKARPACKIE

W trzeciej edycji plebiscytu Gali Branży Weselnej, organizowanego przez Telewizję Rzeszów Na Żywo oraz ogólnopolski portal ślubny Weselny Expert, bierze udział ponad 100 firm z całego kraju. Nominację od kapituły Gali otrzymały wyróżniające się firmy z poszczególnych województw w kilku kategoriach.
Zajęcie pierwszego miejsca jest o tyle ważne, gdyż decydują o tym klienci nominowanych firm, widzowie telewizji i czytelnicy portalu w głosowaniu sms-owym.

Głosowanie na firmy z woj. podkarpackiego rozpoczyna się 02 sierpnia 2018 r., a na firmy w plebiscycie ogólnopolskim startuje 14 sierpnia 2018 r. Plebiscyt kończy 04-go listopada 2018. Wręczenie statuetek i nagród ufundowanych przez organizatorów i sponsorów odbędzie się na prestiżowej Gali 23-go listopada 2018 r. w klubie LUKR w Rzeszowie. Zdobywca pierwszego miejsca w każdej kategorii otrzyma voucher o wartości 3000 zł oraz statuetkę. Po części oficjalnej odbędzie się bankiet z muzyką do białego rana.
Całe wydarzenie będzie transmitowane przez Telewizję Rzeszów Na Żywo do partnerskich sieci kablowych w całym kraju a także drogą internetową. Regulamin konkursu znajduje się niżej.

Wideo z poprzednich edycji Gali Branży Weselnej:

 

 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU WYŚLIJ POD NUMER 73480 SMS O TREŚCI FIRMA.X ( W MIEJSCE X WPISZ SYMBOL OZNACZAJĄCY WYBRANĄ OPCJĘ). KOSZT WYSŁANIA SMS-A TO 3.69 Z VATEM. GŁOSOWANIE TRWA DO 04 LISTOPADA 2018 R. DO GODZINY 23:59

KATEGORIA – SALA NA WESELE

1. DWOREK DĘBICKI – TREŚĆ SMS-A FIRMA.11 POD NUMER 73480

2. HOTEL GLORIA PRZEMYŚL – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.12 POD NUMER 73480

3. HOTEL NOWY DWÓR – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.13 POD NUMER 73480

4. HOTEL & RESTAURACJA COLOSEUM  – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.14 POD NUMER 73480

5. PAOLA HOTEL KRACZKOWA – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.15 POD NUMER 73480

6. PAŁAC OLSZANICA – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.16 POD NUMER 73480

7. RESTAURACJA ORANŻERIA HOTEL RZESZÓW – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.17 POD NUMER 73480

8. REZYDENCJA POD ORŁAMI – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.18 POD NUMER 73480

9. WINNICA DWORSKA – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.19 POD NUMER 73480

 

KATEGORIA – RESTAURACJA NA ZARĘCZYNY

1. HOTEL RESTAURACJA ARTIS – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.21 POD NUMER 73480

2. JAŚ WĘDROWNICZEK – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.22 POD NUMER 73480

3. NAFTAYA – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.23 POD NUMER 73480

4. PRZYSTAŃ – SMAKU  – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.24 POD NUMER 73480

5. RESTAURACJA FOLK – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.25 POD NUMER 73480

 

KATEGORIA – ZESPÓŁ MUZYCZNY

1. BUENO – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.31 POD NUMER 73480

2. FOBOS – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.32 POD NUMER 73480

3. GRAFFITI – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.33 POD NUMER 73480

4. GROOVINSCY – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.34 POD NUMER 73480

5. L4 – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.35 POD NUMER 73480

6. SUN RIVER – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.36 POD NUMER 73480

7. SZYBKI NUMER – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.37 POD NUMER 73480

8. TOXIC – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.38 POD NUMER 73480

9. WÓJCIKI – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.39 POD NUMER 73480

 

KATEGORIA – DJ

1. CENTRUM ROZRYWKI EXTRA EVENT – ADRIAN ŚLUSARCZYK – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.41 POD NUMER 73480

2. DJ TAO – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.42 POD NUMER 73480

3. MAGNETIC PROJECT – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.43 POD NUMER 73480

4. MAREK WOLIŃSKI DJ MARCO – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.44 POD NUMER 73480

5. PARTY STREFA–JAKUB STANISZ  – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.45 POD NUMER 73480

6. M-LUKAS  – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.46 POD NUMER 73480

 

KATEGORIA – FOTOGRAFIA I FILMOWANIE

1. EMEMORIES FOTOGRAFIA – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.51 POD NUMER 73480

2. FILIP SKRABACZ FOTOGRAFIA ŚLUBNA – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.52 POD NUMER 73480

3. FOTOGRAFIA ŚLUBNA KUBA PABIS  – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.53 POD NUMER 73480

4. FOTO I VIDEO RIVERSTUDIO – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.54 POD NUMER 73480

5. MATEUSZ KIPER FOTOMATI – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.55 POD NUMER 73480

6. RECORD FILM STUDIO – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.56 POD NUMER 73480

7. WEDLUXE.PL FOTOGRAFIA & FILM – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.57 POD NUMER 73480

8. WESELI FOTOGRAFIA I FILM – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.58 POD NUMER 73480

9. ZEBRA FOTOGRAFIA I FILM – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.59 POD NUMER 73480

 

KATEGORIA – FRYZJERSTWO I KOSMETYKA

1. ATELIER & ACADEMY KATARZYNA ZŁAMANIEC SALON FRYZJERSKI – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.61 POD NUMER 73480

2. ESTILO PAULINA POPEK PRACOWNIA MAKIJAŻU I STYLIZACJI – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.62 POD NUMER 73480

3. IP CLINIQ – INSTYTUT PIĘKNA – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.63 POD NUMER 73480

4. ROYAL NAILS ANITA PAWEŁEK – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.64 POD NUMER 73480

5. VIVA KROSNO – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.65 POD NUMER 73480

 

KATEGORIA – USŁUGI SPECJALNE

1. FOTOLUSTRO4U – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.72 POD NUMER 73480

2. FONTANNY I BALONY Z HELEM KAWAŁKO DEKOR STYL – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.73 POD NUMER 73480

3. FREAK FOTOBUDKA – FIRMA.74 POD NUMER 73480

4. KARMINOVA – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.75 POD NUMER 73480

5. ZAPROSZENIA, ALBUMY  CRAFTOVE LOVE  – TREŚĆ SMS-A  FIRMA.76 POD NUMER 73480

 

Regulamin konkursu SMS-owego dotyczącego Gali Branży Weselnej


§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursów, głosowań, SMS-owych dotyczącego Gali Branży Weselnej jest Czyż Studio Filmowe, właściciel Telewizji Rzeszów NA Żywo z siedzibą w Rzeszowie na ulicy Dębickiej 450, 35-213 Rzeszów, zwane dalej Telewizja Rzeszów Na Żywo

2. Konkurs i głosowanie przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą oddać głos na „Firmę Roku 2018”  oraz „Lider Roku 2018” w poszczególnych kategoriach

3. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty wynikłe z tytułu smsów/udziału w konkursie przez osoby nieletnie bez zgody i wiedzy ich opiekunów prawnych.

4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Telewizji Rzeszów Na Żywo oraz członkowie ich najbliższych rodzin.


§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursach

1. Głosowanie będzie polegać na oddaniu głosu na firmę z listy nominowanych do tytułu „Firma Roku 2018” oraz „Lider Roku 2018” Gali Branży Weselnej . Głosowanie i konkurs rozpoczną się 02 sierpnia 2018 r., a zakończy 04 listopada 2018 r. dla głosujących na „Firma Roku 2018”, a dla głosujących na „Lider Roku 2018” rozpocznie się 14 sierpnia 2018 r., a zakończy 04 listopada 2018 r.

Lista z firmami, na które będzie można głosować jest opublikowana na stronie www.rzeszownazywo.pl. Przy nazwie każdej z nich widnieje treść, którą trzeba napisać i wysłać pod numer 73480

Koszt sms-a wynosi 3,69 brutto. Po wysłaniu sms-a w treści zwrotnej głosujący otrzyma pytanie konkursowe, na które trzeba odpowiedzieć, aby wziąć udział w konkursie kreatywnym.

2. Jedna osoba z jednego lub numeru może wysłać 3 smsy.

3. Telewizja Rzeszów Na Żywo nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

4. Telewizja Rzeszów Na Żywo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałych w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.

§ 3 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Telewizji Rzeszów Na Żywo wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia danego Konkursu tj. od 04 listopada 2018 r. do 09 listopada 2018 r.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, adres e-mail jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.

4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Telewizję Rzeszów Na Żywo

7. Telewizja Rzeszów Na Żywo jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach.

1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor Naczelny Telewizji Rzeszów Na Żywo Jaromir Czyż , sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Telewizja Rzeszów Na Żywo

2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.

3. Telewizja Rzeszów Na Żywo ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Telewizja Rzeszów Na Żywo ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Telewizja Rzeszów Na Żywo, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. W uzasadnionych przypadkach Telewizja Rzeszów Na Żywo może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.rzeszownazywo.pl

4.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.rzeszownazywo.pl

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *