LISTA FIRM NOMINOWANYCH GALI BRANŻY WESELNEJ 2018 (GŁOSOWANIE OGÓLNOPOLSKIE)

14 sierpnia o północy rozpoczęło się głosowanie na najlepsze firmy ślubne z całej Polski w kilku kategoriach. Plebiscyt Gala Branży Weselnej jest organizowany już po raz trzeci przez Telewizję Rzeszów Na Żywo oraz ogólnopolski portal ślubny Weselny Expert. Nominację od kapituły Gali otrzymały wyróżniające się firmy. Zajęcie pierwszego miejsca jest o tyle ważne, gdyż decydują o tym klienci nominowanych firm, widzowie telewizji i czytelnicy portalu w głosowaniu sms-owym. Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają od organizatorów voucher o wartości 3000 zł oraz statuetkę. Głosować na wybrane firmy można do 04-go listopada 2018.

Wręczenie statuetek i nagród ufundowanych przez organizatorów i sponsorów odbędzie się na prestiżowej Gali 23-go listopada 2018 r. w klubie LUKR w Rzeszowie. Po części oficjalnej odbędzie się bankiet z muzyką do białego rana. Całe wydarzenie będzie transmitowane przez Telewizję Rzeszów Na Żywo do partnerskich sieci kablowych w całym kraju, a także drogą internetową. Regulamin konkursu znajduje się niżej.

 

LISTA FIRM NOMINOWANYCH GALI BRANŻY WESELNEJ 2018 (GŁOSOWANIE OGÓLNOPOLSKIE)
ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU WYŚLIJ POD NUMER 73480 SMS O TREŚCI LIDER.X ( W MIEJSCE X WPISZ SYMBOL OZNACZAJĄCY WYBRANĄ OPCJĘ). KOSZT WYSŁANIA SMSa TO 3.69 Z VATEM. GŁOSOWANIE TRWA OD 14 SIERPNIA 2018 R. DO 04 LISTOPADA 2018 R. DO GODZINY 23:59. REGULAMIN KONKURSU ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE ORGANIZATORA.

KATEGORIA – FOTOGRAFIA I FILMOWANIE

1. ATELIER- STUDIOFOTO.PL – TREŚĆ SMS LIDER.11 POD NUMER 73480

2. MONIKA CYRAN FOTOGRAFIA – TREŚĆ SMS LIDER.12 POD NUMER 73480

3. FOTOGRAFIA KUBA KITA – TREŚĆ SMS LIDER.13 POD NUMER 73480

4. ŁUKASZ ŚWITEK FOTOGRAFIA – TREŚĆ SMS LIDER.14 POD NUMER 73480

5. STUDIO MUSKUS – TREŚĆ SMS LIDER.15 POD NUMER 73480

6. INFO STUDIO FILMOWANIE – TREŚĆ SMS LIDER.16 POD NUMER 73480

 

KATEGORIA – SALA NA WESELE

1. SALE WESELNE ROMEO & JULIA – TREŚĆ SMS LIDER.21 POD NUMER 73480

2. HOTEL TYNIECKI – TREŚĆ SMS LIDER.22 POD NUMER 73480

3. DOM WESELNY LAWENDA – TREŚĆ SMS LIDER.23 POD NUMER 73480

4. REZYDENCJA AURA NOVA – TREŚĆ SMS LIDER.24 POD NUMER 73480

5. DOM WESELNY GOŚCINIEC CHMIELNICKI – TREŚĆ SMS LIDER.25 POD NUMER 73480

6. FARINA BIANCO – TREŚĆ SMS LIDER.26 POD NUMER 73480

 

KATEGORIA – ZESPÓŁ MUZYCZNY

1. KING SIZE – TREŚĆ SMS LIDER.31 POD NUMER 73480

2. ZESPÓŁ TANGO – TREŚĆ SMS LIDER.32 POD NUMER 73480

3. ZESPÓŁ BRACIA PL – TREŚĆ SMS LIDER.33 POD NUMER 73480

4. PANI PANOWIE – TREŚĆ SMS LIDER.34 POD NUMER 73480

5. EVENT ORCHESTRA – TREŚĆ SMS LIDER.35 POD NUMER 73480

6. LEGATO COVER BAND OLSZTYN – TREŚĆ SMS LIDER.36 POD NUMER 73480

 

KATEGORIA – DJ

1. DJ CASE – TREŚĆ SMS LIDER.41 POD NUMER 73480

2. DJ ŁUKASZ – TREŚĆ SMS LIDER.42 POD NUMER 73480

3. DJ DAMIAN A – TREŚĆ SMS LIDER.43 POD NUMER 73480

4. DJ i WODZIREJ RAFAŁ WIKTOR NO TO GRAMY – TREŚĆ SMS LIDER.44 POD NUMER 73480

5. AGENCJA ARTYSTYCZNA MACIEJ OSUCH  – TREŚĆ SMS LIDER.45 POD NUMER 73480

6. DJ PLAY – TREŚĆ SMS LIDER.46 POD NUMER 73480

 

KATEGORIA – MODA ŚLUBNA

1. BOMBOWA KRAWCOWA KATARZYNA GRANAT – TREŚĆ SMS LIDER.51 POD NUMER 73480

2. DONIA CASAR – TREŚĆ SMS LIDER.52 POD NUMER 73480

3. STUDIO DREAM  – TREŚĆ SMS LIDER.53 POD NUMER 73480

4. SARAH STYLE – TREŚĆ SMS LIDER.54 POD NUMER 73480

5. LEON NOGALSKI – TREŚĆ SMS LIDER.55 POD NUMER 73480

6. STUDIO MODY IN LOVE – TREŚĆ SMS LIDER.56 POD NUMER 73480

7. GUSTO CENTRUMM MODY ŚLUBNEJ – TREŚĆ SMS LIDER.57 POD NUMER 73480

8. EVITA STROJE ŚLUBNE I WIECZOROWE DLA PAŃ I PANÓW – TREŚĆ SMS LIDER.58 POD NUMER 73480

 

KATEGORIA – KWIACIARNIA

1. CUDNE WIANKI – TREŚĆ SMS LIDER.61 POD NUMER 73480

2. KOCHAMKWIATY.PL – TREŚĆ SMS LIDER.62 POD NUMER 73480

3. WHITE AVENUE PRACOWNIA FLORYSTYCZNA – TREŚĆ SMS LIDER.63 POD NUMER 73480

4. AGENCJA ŚLUBNA SLUBNIECUDNIE – TREŚĆ SMS LIDER.64 POD NUMER 73480

5. ZIELONY ZAKĄTEK U BASI – TREŚĆ SMS LIDER.65 POD NUMER 73480

 

KATEGORIA – CUKIERNIA

1. SŁODKA MANUFAKTURA JOLANTA MIERZWIAK – TREŚĆ SMS LIDER.71 POD NUMER 73480

2. CUKIERNIA U WALERII – TREŚĆ SMS LIDER.72 POD NUMER 73480

3. CUKIERNIA POKUSA MIELEC – TREŚĆ SMS LIDER.73 POD NUMER 73480

4. CAPUCCIONO CAFE – TREŚĆ SMS LIDER.74 POD NUMER 73480

 

KATEGORIA – DEKORACJE

1. STUDIO DECO WINGS – TREŚĆ SMS LIDER.81 POD NUMER 73480

2. DEKORACJA-WESELNA.PL  JAROSŁAW SZMURŁO – TREŚĆ SMS LIDER.82 POD NUMER 73480

3. ŚLUBNA FABRYKA – TREŚĆ SMS LIDER.83 POD NUMER 73480

4. STREFA ŚWIATŁA – TREŚĆ SMS LIDER.84 POD NUMER 73480

5. BALONOWE.PL – TREŚĆ SMS LIDER.85 POD NUMER 73480

6. FHU GAMA – TREŚĆ SMS LIDER.86 POD NUMER 73480

7. ŚLUBNA GWARDIA – TREŚĆ SMS LIDER.87 POD NUMER 73480

8. STUDIO DEKORA – TREŚĆ SMS LIDER.88 POD NUMER 73480

 

Regulamin konkursu SMS-owego dotyczącego Gali Branży Weselnej


§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursów, głosowań, SMS-owych dotyczącego Gali Branży Weselnej jest Czyż Studio Filmowe, właściciel Telewizji Rzeszów NA Żywo z siedzibą w Rzeszowie na ulicy Dębickiej 450, 35-213 Rzeszów, zwane dalej Telewizja Rzeszów Na Żywo

2. Konkurs i głosowanie przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą oddać głos na „Firmę Roku 2018”  oraz „Lider Roku 2018” w poszczególnych kategoriach

3. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty wynikłe z tytułu smsów/udziału w konkursie przez osoby nieletnie bez zgody i wiedzy ich opiekunów prawnych.

4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Telewizji Rzeszów Na Żywo oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursach

1. Głosowanie będzie polegać na oddaniu głosu na firmę z listy nominowanych do tytułu „LIDER Roku 2018” oraz „Lider Roku 2018” Gali Branży Weselnej . Głosowanie i konkurs rozpoczną się 02 sierpnia 2018 r., a zakończy 04 listopada 2018 r. dla głosujących na „LIDER Roku 2018”, a dla głosujących na „Lider Roku 2018” rozpocznie się 14 sierpnia 2018 r., a zakończy 04 listopada 2018 r.

Lista z LIDERmi, na które będzie można głosować jest opublikowana na stronie www.rzeszownazywo.pl. Przy nazwie każdej z nich widnieje treść, którą trzeba napisać i wysłać pod numer 73480

Koszt SMSwynosi 3,69 brutto. Po wysłaniu SMSw treści zwrotnej głosujący otrzyma pytanie konkursowe, na które trzeba odpowiedzieć, aby wziąć udział w konkursie kreatywnym.

2. Jedna osoba z jednego lub numeru może wysłać 3 smsy.

3. Telewizja Rzeszów Na Żywo nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

4. Telewizja Rzeszów Na Żywo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałych w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.

§ 3 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Telewizji Rzeszów Na Żywo wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia danego Konkursu tj. od 04 listopada 2018 r. do 09 listopada 2018 r.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, adres e-mail jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.

4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Telewizję Rzeszów Na Żywo

7. Telewizja Rzeszów Na Żywo jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach.

1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor Naczelny Telewizji Rzeszów Na Żywo Jaromir Czyż , sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Telewizja Rzeszów Na Żywo

2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.

3. Telewizja Rzeszów Na Żywo ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Telewizja Rzeszów Na Żywo ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Telewizja Rzeszów Na Żywo, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. W uzasadnionych przypadkach Telewizja Rzeszów Na Żywo może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.rzeszownazywo.pl

4.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.rzeszownazywo.pl

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Wideo z poprzednich edycji Gali Branży Weselnej:

 

One thought on “LISTA FIRM NOMINOWANYCH GALI BRANŻY WESELNEJ 2018 (GŁOSOWANIE OGÓLNOPOLSKIE)

  • 8 października 2018 at 5:31 pm
    Permalink

    Cukiernia.” U Walerii” postawiona na jakości o wyrobach naturalnych , zero chemii. Dlatego wyroby mają smaczne i szczeźe polecam osobom które chcą przypomnieć sobie smak dobrego ciasta

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *