Rabaty

Aby klient mógł skorzystać z oferowanych rabatów udzielanych przez partnerów Weselnego Experta,
powinien posiadać kartę rabatową VIP CARD LIMITED EDITION.
Karta jest dostępna przy zakupie książki TUTAJ – kliknij
Na dole strony znajduje się regulamin korzystania z VIP CARD LIMITED EDITION
 

 


 


 

 

 


 


 


 


  


 

 

 

 

Regulamin korzystania z VIP CARD LIMITED EDITION:

1) Karta jest imienna i nie można jej przekazywać innej osobie
2) Ważność karty to 24 m-ce od daty nabycia karty
3) Karta jest bezpłatna, nie może być sprzedawana, ani nie może być pobierana za nią opłata
4) Rabaty nie podlegają wymianie na gotówkę
5) Rabaty nie łączą się z innymi promocjami u poszczególnych firm
6) Aby uzyskać rabat lub gratis u poszczególnych Partnerów/Firm, należy okazać kartę i poinformować o jej posiadaniu przed dokonaniem zapłaty.
7) Jeden posiadacz karty może skorzystać z rabatu u każdego Partnera/Firmy tylko jeden raz.
8) W niektórych przypadkach, aby uzyskać rabat/gratis należy spełnić dodatkowe warunki (rabat/gratis może być udzielany w przypadku korzystania z pakietów)
9) Właściciele firm sami ustalają wysokość rabatów i mogą one ulec zmianie. Obowiązuje rabat, który widnieje na stronie www.weselnyexpert.pl/rabaty na dzień korzystania z usług danego partnera/Firmy.
10) Ewentualne reklamacje na towary i usługi nabyte u Partnerów/Firm VIP CARD LIMITED EDITION należy składać do poszczególnych Partnerów/Firm, u których został nabyty produkt/usługa. Reklamacje będą rozpatrywane wg wewnętrznych regulaminów poszczególnych Partnerów/Firm.
11) Rabaty obowiązują od 10 grudnia 2017 r. i dotyczą nowo zawartych umów (kartę należy okazać przy podpisywaniu umowy). Rabaty nie mają zastosowania do umów zawartych przed dniem 10 grudnia 2017 r.
12) Nieudzielenie rabatu przez Partnera/Firmę należy zgłosić na adres weselnyexpert@gmail.com