Polityka prywatności Portalu Weselny Expert.

 • Podanie danych teleadresowych i osobowych jest konieczne do założenia Konta.
 • Do korzystania z Portalu i Katalogu Firm nie jest wymagane podanie danych typu pesel, nr dowodu osobistego, prawo jazdy, paszportu czy numeru konta bankowego.
 • W przypadku konieczności dokonania płatności za zamieszczone ogłoszenie Firmy po założeniu Konta Użytkownika, Użytkownik może zostać przekierowany na bezpieczną stronę swojego banku lub może być poproszony o podanie numeru karty płatniczej w bezpiecznym formularzu by uiścić opłatę.
  Dane personalne oraz teleadresowe Użytkowników Portalu Weselny Expert i Katalogu Firm nie są sprzedawane osobom trzecim, tym samym Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia ochrony, a także przestrzegania poufności tych danych.
 • Ujawnienie danych może nastąpić w przypadku, gdy Właściciel Portalu czy Katalogu Firm otrzyma prawny nakaz w stosunku do konkretnego Użytkownika od organów państwowych (sądów, policji) oraz w przypadku, kiedy zachodzi konieczność ochrony praw Portalu lub Katalogu Firm.
 • Dane osobowe i teleadresowe są zbierane w przypadku, gdy Użytkownik dobrowolnie rejestruje się w Portalu lub Katalogu Firm.
 • Dane osobowe i teleadresowe podane w formularzach rejestracyjnych zbierane są w celach: poprawnego działania Portalu Weselny Expert, komunikacji z Użytkownikami, marketingowych, rozpatrywania reklamacji bądź zastrzeżeń składanych przez Użytkowników.
 • Dane przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem środków zapobiegających ich utracie lub modyfikacji.
 • Każdy użytkownik ma prawo do modyfikacji swoich danych osobowych i teleadresowych w dowolnym momencie oraz żądać ich usunięcia poprzez kontakt z właścicielem Portalu i Katalogu Firm poprzez elektroniczny adres: weselnyexpert@gmail.com
 • Właściciel może odmówić usunięcia danych, jeśli nakazują tego przepisy prawa, bądź sytuacja prawna między Użytkownikiem a Właścicielem Portalu i Katalogu Firm nie jest ostatecznie prawnie uregulowana.
 • Na Portalu Weselny Expert i w Katalogu Firm mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych, gdzie może obowiązywać inna polityka prywatności.
 • Odwiedzenie Portalu Weselny Expert i Katalogu Firm wiąże się z rozpoznaniem przez serwery adresu IP, z którego Portal jest odwiedzany, co służy do prowadzenia statystyk liczby odwiedzin oraz regionów, z których użytkownicy odwiedzają Portal Weselny Expert oraz innych statystyk.
 • Podczas rozpoznania adresu IP nie są pobierane żadne dane personalne Użytkownika, a badane są zachowania użytkownika (w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu, z jakiego rodzaju przeglądarek, jakiego używa systemu operacyjnego, które podstrony odwiedza, by Portal i Katalog Firm mogły być stale ulepszane).
 • Pliki cookies mogą być przechowywane w urządzeniu Użytkownika, bądź usuwane po zamknięciu przeglądarki.
 • Właściciel Portalu i Katalogu Firm zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności.
 • Każdego Użytkownika Portalu i Katalogu Firm obowiązuje aktualna polityka prywatności.
 • Każdy Użytkownik Portalu Weselny Expert odwiedzając adres www.weselnyexpert.pl i Katalogu Firm pod adresem www.specjalisciodwesel.pl korzystając z treści zawartych w Portalu Weselny Expert i Katalogu Firm oświadcza, że akceptuje politykę prywatności i zgadza się z nią oraz zawartymi z niej warunkami, a także wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Portalu Weselny Expert oraz Katalogu Firm drogą elektroniczną.
 • W przypadku pytań lub zastrzeżeń, użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Weselny Expert oraz Katalogu Firm może skontaktować się z administratorem pod adresem elektronicznym weselnyexpert@gmail.com
 • Portal i Katalog Firm przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia.
 • Definicje zawarte i wyjaśnione zostały w Regulaminie.

  Właścicielem oraz administratorem danych osobowych Portalu Weselny Expert i Katalogu Firm jest:

  Weselny Expert
  ul. Architektów 9/12
  35-082 Rzeszów
  NIP 8722247642,
  REGON: 367246811